Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 4

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 4, tên quốc tế Quan 4 Sports Center và tên đăng ký là Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 4, đã hoạt động hơn 17 năm trong lĩnh vực Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Quốc Thiện . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: 120-122 Khánh Hội P.04, phường 04, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế:
Địa chỉ: 120-122 Khánh Hội P.04, phường 04, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp Q
Ngày hoạt động: 2007-04-04

Bản đồ đến Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 4

Bản đồ đến Trung Tâm Thể Dục Thể Thao Quận 4

Ngành nghề kinh doanh

  • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê