Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Thương Hiệu Vàng

Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Thương Hiệu Vàng, tên quốc tế Vang Trademark Social Enterprise Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Thương Hiệu Vàng, đã hoạt động hơn 5 năm trong lĩnh vực Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí. Với vốn điều lệ 20.000.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc: (Ông) Trần Thiên Long . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: 13 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế:
Địa chỉ: 13 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngày hoạt động: 2019-05-06
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc:

Bản đồ đến Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Thương Hiệu Vàng

Bản đồ đến Công Ty Cổ Phần Doanh Nghiệp Xã Hội Thương Hiệu Vàng