Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Và Nhân Lực Vietsing

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Và Nhân Lực Vietsing, tên quốc tế Vietsing Educational Services and Manpower Joint Stock Company và tên đăng ký là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Và Nhân Lực Vietsing, đã hoạt động hơn 4 năm trong lĩnh vực Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Với vốn điều lệ 10.000.000.000đ. Tổng giám đốc: (Ông) Lê Hồng Kiên với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: Tầng 4, số 435 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế:
Địa chỉ: Tầng 4, số 435 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
Ngày hoạt động: 2019-01-17
Tổng giám đốc:

Bản đồ đến Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Và Nhân Lực Vietsing

Bản đồ đến Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Giáo Dục Và Nhân Lực Vietsing

Ngành nghề kinh doanh

  • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
  • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
  • Cung ứng lao động tạm thời
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Điều hành tua du lịch
  • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
  • Đại lý du lịch
  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu