Công Ty TNHH Life Flex

Công Ty TNHH Life Flex, tên quốc tế Life Flex Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Life Flex, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Với vốn điều lệ 1.000.000.000đ. Giám đốc: (Ông) Nguyễn Năng Tỉnh . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: Số 252 đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 252 đường Đông Hội, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam
Ngày hoạt động: 2019-02-22
Giám đốc:

Bản đồ đến Công Ty TNHH Life Flex

Bản đồ đến Công Ty TNHH Life Flex