Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce in Ca Mau Province

New companies Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce in Ca Mau Province

ấp Hiệp Thành, Xã Việt Thắng, Phu Tan District

Số 43, Phan Đình Phùng, khóm 7, Phường 2, Ca Mau City

Số 12, đường Ngô Gia Tự, Khóm 5, Phường 5, Ca Mau City

Số 08 Cao Thắng, Phường 8, Ca Mau City

ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Cai Nuoc District

Số 254B, ấp 3, Xã Tắc Vân, Ca Mau City

Ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Cai Nuoc District

Khóm 3, Quốc lộ 63, Phường Tân Xuyên, Ca Mau City

ấp Trùm Thuật A, Xã Khánh Hải, Tran Van Thoi District

Ấp Kinh Giữa, Xã Khánh Hải, Tran Van Thoi District

ấp Trùm Thuật A, Xã Khánh Hải, Tran Van Thoi District

Ấp Lung Trường, Xã Quách Phẩm, Dam Doi District

Ấp Tấn Công, Xã Tân Bằng, Thoi Binh District

Số 120, Trương Phùng Xuân, khóm 2, Phường 8, Ca Mau City

Khóm 7, Thị Trấn Sông Đốc, Tran Van Thoi District

Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Tran Van Thoi District

Khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, Tran Van Thoi District

Số 86A, đường Rạch Rập, Khóm 3, Phường 8, Ca Mau City

Số 234/46/54, đường Lý Văn Lâm, khóm 2, Phường 1, Ca Mau City

Khóm 4, Phường 6, Ca Mau City

ấp Năm Đảm, Xã Lương Thế Trân, Cai Nuoc District

Số 140E, ấp 1, Xã Tắc Vân, Ca Mau City

Số 70E, ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Ca Mau City

Số 52B, đường Châu Văn Đặng, khóm 7, Phường 5, Ca Mau City

Số 63, ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Thoi Binh District

ấp Cây Trâm, Xã Định Bình, Ca Mau City

Khu công nghiệp Sông Đốc, khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, Tran Van Thoi District

Khóm 12, Thị trấn Sông Đốc, Tran Van Thoi District

Số 30A, đường Lâm Thành Mậu, khóm 5, Phường 4, Ca Mau City

ấp Đầm Cùng, Xã Trần Thới, Cai Nuoc District

ấp Hiệp Thành, Xã Việt Thắng, Phu Tan District

Số 143C, Nguyễn Tất Thành, khóm 8, Phường 8, Ca Mau City

ấp 2, Xã Hàng Vịnh, Nam Can District

Số 5A, Phan Bội Châu, Khóm 2, Phường 7, Ca Mau City

Khóm 11, Thị trấn Sông Đốc, Tran Van Thoi District

Số 224, đường Trần Hưng Đạo, khóm 8, Phường 5, Ca Mau City

ấp 3, Xã Khánh Hội, U Minh District

Khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Thoi Binh District

Số 254, ấp Kinh Tư, Xã Khánh Lộc, Tran Van Thoi District

ấp Rạch Bần, Xã Phong Lạc, Tran Van Thoi District

ấp Hố Gùi, Xã Tam Giang Đông, Nam Can District

Khóm 8, Thị Trấn Rạch Gốc, Ngoc Hien District

Số 125, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, Ca Mau City

ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Cai Nuoc District

Số 333, đường Cao Thắng, Phường 8, Ca Mau City

Khóm 4, Thị trấn Sông Đốc, Tran Van Thoi District

ấp Kinh Giữa, Xã Khánh Hải, Tran Van Thoi District

ấp Trùm Thuật, Xã Khánh Hải, Tran Van Thoi District

ấp Trùm Thuật A, Xã Khánh Hải, Tran Van Thoi District

ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Cai Nuoc District

Search company