Mat Troi Phong Dien Electrical Company Limited

Mat Troi Phong Dien Electrical Company Limited, foreign name is Mat Troi Phong Dien Electrical Company Limited, original name is Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Điện Mặt Trời Phong Điền, operations over 3 years in . With charter capital 120.000.000.000đ. Chủ tịch công ty: Mr Tran Nguyen Quoc Huy . Please contact us via address: 189 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Hue City, Thua Thien - Hue Province, Viet Nam. Phone:
Tax Code:
Address: 189 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Hue City, Thua Thien - Hue Province, Viet Nam
Phone:
Date Active: 2019-07-25
Chủ tịch công ty:

Map go to Mat Troi Phong Dien Electrical Company Limited

Map go to Mat Troi Phong Dien Electrical Company Limited