Pcq Viet Nam Development Joint Stock Company

Pcq Viet Nam Development Joint Stock Company, foreign name is Pcq Viet Nam Development Joint Stock Company, original name is Công Ty Cổ Phần Phát Triển Pcq Việt Nam, operations over 5 years in Printing. With charter capital 2.000.000.000đ. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Director: Mr Pham Van Phu . Please contact us via address: Số 33B ngõ 2/87 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Nam Tu Liem District, Ha Noi City, Viet Nam.
Tax Code:
Address: Số 33B ngõ 2/87 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Nam Tu Liem District, Ha Noi City, Viet Nam
Date Active: 2019-07-22
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Director:

Map go to Pcq Viet Nam Development Joint Stock Company

Map go to Pcq Viet Nam Development Joint Stock Company