Ag Viet Nam Architecture Joint Stock Company

Ag Viet Nam Architecture Joint Stock Company, foreign name is Ag Viet Nam Architecture Joint Stock Company, original name is Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Ag Việt Nam, operations over 5 years in Producing beds, wardrobes, tables, chairs. With charter capital 1.800.000.000đ. Director: Mr Pham Dong Giang . Please contact us via address: Phòng 306, Tầng 3, tòa nhà Thiên Sơn Plaza, số 2 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Hoan Kiem District, Ha Noi City, Viet Nam. Phone:
Tax Code:
Address: Phòng 306, Tầng 3, tòa nhà Thiên Sơn Plaza, số 2 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Hoan Kiem District, Ha Noi City, Viet Nam
Phone:
Date Active: 2019-07-29
Director:

Map go to Ag Viet Nam Architecture Joint Stock Company

Map go to Ag Viet Nam Architecture Joint Stock Company