Hoang Phu Thinh Trading Entertainment Company Limited

Hoang Phu Thinh Trading Entertainment Company Limited, foreign name is Hoang Phu Thinh Trading Entertainment Company Limited, original name is Công Ty TNHH Giải Trí Thương Mại Hoàng Phú Thịnh, operations over 3 years in Activities of sporting establishments. With charter capital 4.000.000.000đ. Director: Mr Hoang Lam Phi and managed by Mr/Ms Mr Nguyen Tan Thanh. Please contact us via address: N2, KDC Thương mại Phước Thái, KP. Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
Tax Code:
Address: N2, KDC Thương mại Phước Thái, KP. Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Viet Nam
Date Active: 2019-07-29
Representative:
Director:

Map go to Hoang Phu Thinh Trading Entertainment Company Limited

Map go to Hoang Phu Thinh Trading Entertainment Company Limited