Sach Bac Lieu Energy Company Limited

Sach Bac Lieu Energy Company Limited, foreign name is Sach Bac Lieu Energy Company Limited, original name is Công Ty TNHH Năng Lượng Sạch Bạc Liêu, operations over 3 years in . With charter capital 40.000.000.000đ. Director: Mr Pham Duc Nam . Please contact us via address: Số 35, Đường Cách Mạng, Khóm 10, Phường 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province, Viet Nam.
Tax Code:
Address: Số 35, Đường Cách Mạng, Khóm 10, Phường 1, Bac Lieu City, Bac Lieu Province, Viet Nam
Date Active: 2019-09-04
Director:

Map go to Sach Bac Lieu Energy Company Limited

Map go to Sach Bac Lieu Energy Company Limited