Phòng y tế huyện Bến Cầu

Phòng y tế huyện Bến Cầu với tên giao dịch Phòng y tế huyện Bến Cầu, tên quốc tế Phong y te Ben Cau District và tên đăng ký là Phòng y tế huyện Bến Cầu, đã hoạt động hơn 12 năm trong lĩnh vực Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu. . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: 26 Khu phố 1 Thị Trấn, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam.
Mã số thuế:
Địa chỉ: 26 Khu phố 1 Thị Trấn, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Ngày hoạt động: 2009-07-21

Bản đồ đến Phòng y tế huyện Bến Cầu

Bản đồ đến Phòng y tế huyện Bến Cầu