Công Ty TNHH Tư Vấn Fulcrum Fox

Công Ty TNHH Tư Vấn Fulcrum Fox, tên quốc tế Fulcrum Fox Consultancy Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Tư Vấn Fulcrum Fox, đã hoạt động hơn 3 năm trong lĩnh vực Hoạt động tư vấn quản lý. Với vốn điều lệ 200.000.000đ. Giám đốc: (Bà) Nguyễn Thị Bích Uyên với nhiều hoạt động ngành nghề kinh doanh. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: 03 Tống Văn Sương, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế:
Địa chỉ: 03 Tống Văn Sương, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Điện thoại:
Ngày hoạt động: 2018-09-06

Bản đồ đến Công Ty TNHH Tư Vấn Fulcrum Fox

Bản đồ đến Công Ty TNHH Tư Vấn Fulcrum Fox

Ngành nghề kinh doanh

 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác
 • Lập trình máy vi tính
 • Hoạt động của trụ sở văn phòng
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Quảng cáo
 • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
 • Cổng thông tin