Hình của Nguyễn Đắc Hảo

Nguyễn Đắc Hảo

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tín Gia

Địa chỉ: 104D Trần Văn Dư, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại:
Sửa thông tin