Công Ty TNHH Khai Phát

Công Ty TNHH Khai Phát, tên quốc tế Khai Phat Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Khai Phát, đã hoạt động hơn 21 năm trong lĩnh vực Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Thị Hiền . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: Số nhà 170, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam. Điện thoại: , Fax: (+84)912070726
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số nhà 170, đường Hoàng Liên, Phường Cốc Lếu, Thành phố Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Điện thoại:
Fax:
Giấy phép kinh doanh: , ngày cấp 15-06-2000
Ngày hoạt động: 2001-08-01
Giám đốc:

Bản đồ đến Công Ty TNHH Khai Phát

Bản đồ đến Công Ty TNHH Khai Phát