Hình của Huỳnh Ngọc Bích

Huỳnh Ngọc Bích

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Tùng Bách Vàng

Địa chỉ: Số 18A, đường Mạc Thiên Tích, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam, Huyện Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại:
Sửa thông tin