Hình của Huỳnh Lê Đức

Huỳnh Lê Đức

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty Cổ Phần Bác Sĩ Gia Đình Hoàn Mỹ

Địa chỉ: 134-A23 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin