Công Ty TNHH Huấn Luyện Nhà Lãnh Đạo Việt

Công Ty TNHH Huấn Luyện Nhà Lãnh Đạo Việt với tên giao dịch VIET LEADERSHIP TRAINING COMPANY LIMITED, tên quốc tế Nha Lanh Dao Viet Training Company Limited và tên đăng ký là Công Ty TNHH Huấn Luyện Nhà Lãnh Đạo Việt, đã hoạt động hơn 6 năm trong lĩnh vực Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Giám đốc: Ô/B. Nguyễn Văn Thành . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: Số 109, ngõ 114, đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế:
Địa chỉ: Số 109, ngõ 114, đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Giấy phép kinh doanh:
Ngày hoạt động: 2016-06-14
Giám đốc:

Bản đồ đến Công Ty TNHH Huấn Luyện Nhà Lãnh Đạo Việt

Bản đồ đến Công Ty TNHH Huấn Luyện Nhà Lãnh Đạo Việt

Ngành nghề kinh doanh

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại