Hình của Đỗ Thị Mỹ Linh

Đỗ Thị Mỹ Linh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kelly

Địa chỉ: 63/37 Nguyễn Biểu, Phường 01, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Sửa thông tin