Hình của Đỗ Duy Anh

Đỗ Duy Anh

Chức vụ: Giám đốc

Công ty:
Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Y Tế 5 Châu

Địa chỉ: 575 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Sửa thông tin