Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thảo Cung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thảo Cung, tên quốc tế Thao Cung Gold And Silver Private Enterprise và tên đăng ký là Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thảo Cung, có lĩnh vực hoạt động trong ngành Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh. Giám đốc: (Bà) Hoàng Thị Liên . Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn, Việt Nam. Điện thoại:
Mã số thuế:
Địa chỉ: Chợ Mới, Xã Lạng San, Huyện Na Rì, Bắc Kạn, Việt Nam
Điện thoại:
Ngày hoạt động: 2019-05-17
Giám đốc:

Bản đồ đến Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thảo Cung

Bản đồ đến Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thảo Cung