Search results Hai An District

Search results of Hai An District from Google

Số 495 đường Đông Hải- Bình Kiều, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Số 89 lô 16, đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 7/76 ngách 40 đường 193 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Phòng 314 tầng 3 tòa nhà dầu khí mới số 441 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số nhà 10, đường Chè Hương, Đoạn xá 2, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 1160 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Tầng 2, số 136A1, Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 9/722 phố Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Hai An District

Số 54/333A/333 khu dân cư An Khê, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 6/33/358 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 236 Chùa Vẽ, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 23 Lực Hành, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 69 khu 8, Phường Đằng Hải, Hai An District

Số 109, tổ 18, Phường Thành Tô, Hai An District

Số 10/125 Phủ Thượng Đoạn, khu Đoạn Xá 1, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 193 Trung Hành 9, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 1 đường 7 tháng 3, Phường Thành Tô, Hai An District

Số 50 khu tái định cư, tổ 4, Phường Đằng Hải, Hai An District

Số 63 lô 9 mở rộng, Phường Đằng Hải, Hai An District

Khu dân cư An Khê (tại nhà ông Hoàng Văn Quân), Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 254 đường Phương Lưu, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Ngõ 97 tổ dân phố 14 (nhà ông Phạm Hữu Đại), Phường Đằng Hải, Hai An District

Cảng Đình vũ, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Số 27/16D khu dân cư Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Khu 6 (nhà bà Nguyễn Thị Minh), Phường Nam Hải, Hai An District

Số 16 Bùi Thị Từ Nhiên, Phương Lưu 2, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Tầng 2 Toà nhà Hải An, Km2 đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Số 8/299 Bùi Thị Tự Nhiên, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 8 khu 3 đường Cát Linh, Phường Tràng Cát, Hai An District

Số 14/233 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 37 Đông Hưng, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Số 2/34 phố Phủ Thượng Đoạn, tổ dân phố Đoạn Xá 4, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 15 tổ dân phố Hạ Đoạn 4, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Tầng 3, toà nhà Hải Minh, Km 105 đường bao Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Khu Phương Lưu 2, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số nhà 5, tổ dân phố Hạ Đoạn 4, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Số 52B đường Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 18 Phương Lưu 6, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 446 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 18/65/139 Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 389 Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 21/420 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Hai An District

Số 86, khu dân cư Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Hai An District

Số 1265 đường Ngô Gia Tự, Phường Nam Hải, Hai An District

Khu dân cư Lương Khê 1 (tại nhà ông Vũ Văn Rực), Phường Tràng Cát, Hai An District

Lô 36 đường Trần Hưng Đạo - Khu Hạ Đoạn 1, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Số 103 lô 9 MR khu Hạ Lũng 10, Phường Đằng Hải, Hai An District

Số 1048 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Hải, Hai An District

Khu đất CN3.6 - CN4.1, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Hai An District

Ngõ 1177 đường Ngô Gia Tự, Phường Nam Hải, Hai An District