48 đường 3/4 , tổ dân phố Phú Bình, Phường Cam Phú, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province

Bản đồ đến Toan Thang Service Trading Company Limited