Hoang Dai Phat Construction Trading Service Joint Stock Company

Hoang Dai Phat Construction Trading Service Joint Stock Company, foreign name is Hoang Dai Phat Construction Trading Service Joint Stock Company, original name is Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Hoàng Đại Phát, operations over 3 years in . With charter capital 10.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: Mr Nguyen Tuan Anh . Please contact us via address: Số 165, đường Trần Phú, tổ 10, Phường Đồng Tâm, Yen Bai City, Yen Bai Province, Viet Nam.
Tax Code:
Address: Số 165, đường Trần Phú, tổ 10, Phường Đồng Tâm, Yen Bai City, Yen Bai Province, Viet Nam
Date Active: 2019-10-04
Chủ tịch hội đồng quản trị:

Map go to Hoang Dai Phat Construction Trading Service Joint Stock Company

Map go to Hoang Dai Phat Construction Trading Service Joint Stock Company