1056/2/25/27/6/5A Tỉnh Lộ 43, Khu Phố 1, Phường Bình Chiểu, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bản đồ đến Thang Ha Thanh Service Trading Company Limited