Avatar of Pham Anh Tuan

Pham Anh Tuan

Position: Director

Address: Số 38A tổ 47, cụm 9, đường Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Company:
Ha Do Food Import Export Company Limited

Address: Số 38A tổ 47, cụm 9 đường Võng Thị , Phường Bưởi, Tay Ho District, Ha Noi City, Viet Nam, Tay Ho District, Ha Noi City
Phone:
Edit