Nhà 28 đường số 7, Khu nhà ở Hiệp Bình, Khu phố 4 , Phường Hiệp Bình Phước, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bản đồ đến Kim Thach Transport Service Trading Company Limited