43C/9, KP 4A, Phường Tân Hòa, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Bản đồ đến Nguyen Dinh Wood Company Limited