Gio Binh Chau 2 Electrical Joint Stock Company

Gio Binh Chau 2 Electrical Joint Stock Company, foreign name is Gio Binh Chau 2 Electrical Joint Stock Company, original name is Công Ty Cổ Phần Điện Gió Bình Châu 2, operations over 3 years in Management consultancy. With charter capital 2.000.000.000đ. Chủ tịch hội đồng quản trị: Mr To Hoai Dan . Please contact us via address: Tầng 13, Tháp Văn phòng, Toà nhà mPlaza Saigon, Số 39, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
Tax Code:
Address: Tầng 13, Tháp Văn phòng, Toà nhà mPlaza Saigon, Số 39, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Date Active: 2019-06-14
Chủ tịch hội đồng quản trị:

Map go to Gio Binh Chau 2 Electrical Joint Stock Company

Map go to Gio Binh Chau 2 Electrical Joint Stock Company