dich vu khoa hoc ky thuat suc khoe va moi truong Center

dich vu khoa hoc ky thuat suc khoe va moi truong Center, foreign name is dich vu khoa hoc ky thuat suc khoe va moi truong Center, original name is Trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật sức khoẻ và môi trường, operations over 14 years in Health service activities. With charter capital 200.000.000đ. Director: Mr/Ms. Nguyen Quang Khanh . Please contact us via address: 57 Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng, Hai Ba Trung District, Ha Noi City, Viet Nam. Phone:
Tax Code:
Address: 57 Lê Quý Đôn, Phường Bạch Đằng, Hai Ba Trung District, Ha Noi City, Viet Nam
Phone:
License ID: , date 2010
Date Active: 2010-11-12
Accountant:

Map go to dich vu khoa hoc ky thuat suc khoe va moi truong Center

Map go to dich vu khoa hoc ky thuat suc khoe va moi truong Center