Mat Troi Hung Viet Phat Electrical Technology Technical Company Limited

Mat Troi Hung Viet Phat Electrical Technology Technical Company Limited, foreign name is Mat Troi Hung Viet Phat Electrical Technology Technical Company Limited, original name is Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Mặt Trời Hưng Việt Phát, operations over 3 years in . With charter capital 6.000.000.000đ. General Director: Mr Tran Duy Hung . Please contact us via address: B2, đường Hùng Vương, KP 3, Thị Trấn Trảng Bom, Trang Bom District, Dong Nai Province, Viet Nam. Phone:
Tax Code:
Address: B2, đường Hùng Vương, KP 3, Thị Trấn Trảng Bom, Trang Bom District, Dong Nai Province, Viet Nam
Phone:
Date Active: 2019-08-01
General Director:

Map go to Mat Troi Hung Viet Phat Electrical Technology Technical Company Limited

Map go to Mat Troi Hung Viet Phat Electrical Technology Technical Company Limited