Avatar of Doan Thi Minh Nguyet

Doan Thi Minh Nguyet

Position: Director

Company:
Xnk Gia Minh International Company Limited

Address: BT103 - Khu đô thị Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Nam Tu Liem District, Ha Noi City, Viet Nam, Nam Tu Liem District, Ha Noi City
Edit