Ban quan ly du an phat trien Co So ha tang nong thon phuc vu SX cho cac Tay Nguyen DakLak Province Province

Ban quan ly du an phat trien Co So ha tang nong thon phuc vu SX cho cac Tay Nguyen DakLak Province Province, foreign name is Ban quan ly du an phat trien Co So ha tang nong thon phuc vu SX cho cac Tay Nguyen DakLak Province Province, original name is Ban quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ SX cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh ĐắkLắk, operations over 8 years in General State administration and general economy. Director: Mr/Ms. Nguyen huu Chung . Please contact us via address: 47 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Viet Nam.
Tax Code:
Address: 47 Nguyễn Tất Thành, Phường Tân An, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province, Viet Nam
Date Active: 2014-01-16
Director:
Accountant:

Map go to Ban quan ly du an phat trien Co So ha tang nong thon phuc vu SX cho cac Tay Nguyen DakLak Province Province

Map go to Ban quan ly du an phat trien Co So ha tang nong thon phuc vu SX cho cac Tay Nguyen DakLak Province Province