Cuong Phat Ca Mau Services And Trading Company Limited

Cuong Phat Ca Mau Services And Trading Company Limited with short name is CPHACO, foreign name is Cuong Phat Ca Mau Services And Trading Company Limited, original name is Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Cường Phát Cà Mau, operations over 3 years in Agency, intermediary, auction. With charter capital 500.000.000đ. Chủ tịch công ty: Mr Nguyen Trong Tri . Please contact us via address: Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Ca Mau City, Ca Mau Province, Viet Nam. Phone:
Tax Code:
Address: Ấp Thạnh Điền, Xã Lý Văn Lâm, Ca Mau City, Ca Mau Province, Viet Nam
Phone:
Date Active: 2019-03-18
Chủ tịch công ty:

Map go to Cuong Phat Ca Mau Services And Trading Company Limited

Map go to Cuong Phat Ca Mau Services And Trading Company Limited