A-14, BT-2, phố Trần Văn Cẩn, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Nam Tu Liem District, Ha Noi City, Viet Nam

Bản đồ đến Ngoc Julie Company Limited

Companies nearby

Ngoc Julie Company Limited
A-14, BT-2, phố Trần Văn Cẩn, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Nam Tu Liem District, Ha Noi City, Viet Nam