52 Hoàng Diệu 2, khu phố 1, Phường Linh Chiểu, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bản đồ đến Kien Cuong Transport Company Limited