45 Đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bản đồ đến Thanh Tam An Binh Trading Service Company Limited