13 Đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bản đồ đến Chau Long Import Export Service Company Limited