13 Đường 51, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Bản đồ đến Tam Nga Transport Service Company Limited