Ban quan ly chuong trinh phat trien vung Van Chan

Map go to Ban quan ly chuong trinh phat trien vung Van Chan
Tax Code:
Address: Phòng 08-09 Nhà khách UBND Huyện Văn Chấn, Xã Sơn Thịnh, Van Chan District, Yen Bai Province, Viet Nam

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID: , date 11-05-2012

Date Active: 2012-05-01

Representative:

Director:

Other Address: Phòng 08-09 Nhà khách UBND, Van Chan District, Yen Bai Province, Viet Nam

Services and products

  • The Communist Party, Civil society, State administration, National defence and security; Compulsory social security

Introduce

Ban quan ly chuong trinh phat trien vung Van Chan with short name is Ban quản lý chương trình phát triển vùng Văn Chấn, original name is Ban quản lý chương trình phát triển vùng Văn Chấn, operations over 6 years in The Communist Party, Civil society, State administration, National defence and security; Compulsory social security. Founder is Mr/Ms Luong Ngoc Cuong and managed by Mr/Ms Giang Thi Thu Thuy. Please contact us via address: Phòng 08-09 Nhà khách UBND Huyện Văn Chấn, Xã Sơn Thịnh, Van Chan District, Yen Bai Province, Viet Nam.

Similar companies The Communist Party, Civil society, State administration, National defence and security; Compulsory social security in Van Chan District

View more »