co phan dich vu dien nang Thanh Son Company

Map go to co phan dich vu dien nang Thanh Son Company
Tax Code:
Address: Nhà ông Lê Đình Hùng, thôn Xuân Sơn, Xã Thanh Sơn, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID: , date 11-11-2009

Date Active: 2009-11-20

Director:

Services and products

  • Producing, transmitting and distributing electricity

Introduce

co phan dich vu dien nang Thanh Son Company with short name is Công ty cổ phần dich vụ điện năng Thanh Sơn, original name is Công ty cổ phần dich vụ điện năng Thanh Sơn, operations over 9 years in Producing, transmitting and distributing electricity. Managed by Mr/Ms Le Dinh Hung . Please contact us via address: Nhà ông Lê Đình Hùng, thôn Xuân Sơn, Xã Thanh Sơn, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province, Viet Nam. Phone:

Similar companies Producing, transmitting and distributing electricity in Tinh Gia District

Hai Chau Electrical Power Service Joint Stock Company
Thôn Hòa Bình, Tinh Gia District, Thanh Hoa Province
View more »