BQL cac DA trinh dien thuoc hop phan kiem soat o nhiem tai cac khu vuc dong dan ngheo tai TN Province

Map go to BQL cac DA trinh dien thuoc hop phan kiem soat o nhiem tai cac khu vuc dong dan ngheo tai TN Province

Services and products

  • Operation of international organizations and agencies

Introduce

BQL cac DA trinh dien thuoc hop phan kiem soat o nhiem tai cac khu vuc dong dan ngheo tai TN Province with short name is BQL các dự án trình diễn thuộc hợp phần PCDA tại TN, original name is BQL các DA trình diễn thuộc hợp phần kiểm soát ô nhiễm tại các khu vực đông dân nghèo, tại tỉnh TN, operations over 10 years in Operation of international organizations and agencies. Managed by Mr/Ms Duong Van Khanh . Please contact us via address: 425 A, đường Phan đình Phùng, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Viet Nam. Phone:

Similar companies Operation of international organizations and agencies in Thai Nguyen City

View more »