Avatar of Nguyen Thi Van Ha

Nguyen Thi Van Ha

Position: Director

Phone:

Company:
Chau Long Import Export Service Company Limited

Address: 13 Đường số 9, Khu phố 5, Phường Linh Xuân, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone:
Edit