Avatar of Nguyen Thanh Tam

Nguyen Thanh Tam

Position: Director

Address: ấp Phú Bình, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, An Giang

Company:
Thanh Tam An Binh Trading Service Company Limited

Address: 45 Đường 38, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Phone:
Edit