Avatar of Nguyen Thanh Binh

Nguyen Thanh Binh

Position: Director

Address: 6/15 Đường Linh Trung, Khu phố 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Company:
An Phat Nhanh Transport Company Limited

Address: 6/15 Đường Linh Trung, Khu phố 2 , Phường Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Edit