Avatar of Nguyen Thang

Nguyen Thang

Position: Director

Address: 48 đường 3/4 , tổ dân phố Phú Bình, Phường Cam Phú, Thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa

Phone:

Company:
Toan Thang Service Trading Company Limited

Address: 48 đường 3/4 , tổ dân phố Phú Bình, Phường Cam Phú, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province
Phone:
Fax:
Edit