dich vu nong nghiep xa Nghia Phuc- Tan Ky- Nghe An Co-operative

Map go to dich vu nong nghiep xa Nghia Phuc- Tan Ky- Nghe An Co-operative
Tax Code:
Address: Xóm trung tâm xã Nghĩa Phúc, Xã Nghĩa Phúc, Tan Ky District, Nghe An Province, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2014-12-30

Services and products

  • Other personal support services

Introduce

dich vu nong nghiep xa Nghia Phuc- Tan Ky- Nghe An Co-operative with short name is Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nghĩa Phúc- Tân Kỳ- Nghệ An, original name is Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Nghĩa Phúc- Tân Kỳ- Nghệ An, operations over 4 years in Other personal support services. . Please contact us via address: Xóm trung tâm xã Nghĩa Phúc, Xã Nghĩa Phúc, Tan Ky District, Nghe An Province, Viet Nam. Phone:

Similar companies Other personal support services in Tan Ky District

View more »