Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Du lich Ngan Ha Company Limited

Map go to Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Du lich Ngan Ha Company Limited
Tax Code:
Address: Đầm Môn, Vạn Thạnh, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Viet Nam
Phone:
Fax:

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID: , date 05-09-2008

Date Active: 2008-10-01

Director:

Services and products

  • Taverns, pubs, bars

Introduce

Mot thanh vien Thuong mai va Dich vu Du lich Ngan Ha Company Limited with short name is Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ngân Hà, original name is Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ngân Hà, operations over 10 years in Taverns, pubs, bars. Managed by Mr/Ms Tran Van Giac . Please contact us via address: Đầm Môn, Vạn Thạnh, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Viet Nam. Phone: , Fax: (+84)58.939115