Ban quan ly chuong trinh ho tro phat trien Da Bac District

Map go to Ban quan ly chuong trinh ho tro phat trien Da Bac District
Tax Code:
Address: TK Liên Phương - thị trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Da Bac District, Hoa Binh Province, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2010-12-23

Director:

Accountant:

Services and products

  • Operation of international organizations and agencies

Introduce

Ban quan ly chuong trinh ho tro phat trien Da Bac District with short name is Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Đà Bắc, original name is Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển huyện Đà Bắc, operations over 8 years in Operation of international organizations and agencies. Managed by Mr/Ms Bui Thi Hieu . Please contact us via address: TK Liên Phương - thị trấn Đà Bắc, Thị trấn Đà Bắc, Da Bac District, Hoa Binh Province, Viet Nam. Phone: