Ban QLDA nang cao nang luc cho cac nhom DT thieu so tiep can TT va dam bao an ninh luong thuc

Map go to Ban QLDA nang cao nang luc cho cac nhom DT thieu so tiep can TT va dam bao an ninh luong thuc

Services and products

  • Operation of international organizations and agencies

Introduce

Ban QLDA nang cao nang luc cho cac nhom DT thieu so tiep can TT va dam bao an ninh luong thuc with short name is Ban QLDA nâng cao năng lực cho các nhóm DT thiểu số tiếp cận TT và đảm bảo an ninh lương thực, original name is Ban QLDA nâng cao năng lực cho các nhóm DT thiểu số tiếp cận TT và đảm bảo an ninh lương thực, operations over 5 years in Operation of international organizations and agencies. . Please contact us via address: Tiểu khu Liên Phương, Thị trấn Đà Bắc, Da Bac District, Hoa Binh Province, Viet Nam.

Similar companies Operation of international organizations and agencies in Da Bac District

Ban quan ly chuong trinh ho tro phat trien Da Bac District
Da Bac District, Hoa Binh Province
View more »