Duoc Nhan Tri Industrial Diesel Lease and Transport Service Trading Company Limited

Map go to Duoc Nhan Tri Industrial Diesel Lease and Transport Service Trading Company Limited
Tax Code:
Address: 102/2C Đường Số 9, Khu phố 1 , Phường Linh Tây, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID:

Date Active: 2016-01-12

Director:

Services and products

  • Cargo road transport
  • Leasing machines, equipment and other tangible equipment

Introduce

Duoc Nhan Tri Industrial Diesel Lease and Transport Service Trading Company Limited with short name is CTY VậN TảI Và THIếT Bị MáY Nổ CôNG NGHIệP DượC NHâN TRí, original name is Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Và Cho Thuê Thiết Bị Máy Nổ Công Nghiệp Dược Nhân Trí, industry is Cargo road transport. Managed by Mr/Ms Nguyen Van Duoc . Please contact us via address: 102/2C Đường Số 9, Khu phố 1 , Phường Linh Tây, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Viet Nam. Phone: